Vores pædagogik er hele tiden under udvikling. Gennem personalets iagttagelser og faglige refleksioner skaber vi løbende ideer til nye handlemuligheder, der bevarer og højner kvaliteten i det praksisnære arbejde. Vores nye styrkede læreplan er derfor et ’levende dokument’, som vi løbende opdaterer og justerer.

Læs f.eks. vores styrkede pædagogiske læreplan og vores pædagogiske fokus på handleanvisende sprog ved at klikke på pdf linket nederst på denne side. I kan ligeledes læse omkring årets pædagogiske fokus i 2022 og 2023 nedenfor, samt læse vedhæftede artikel fra Pædagogisk Tidsskrift "0-14" hvor vi beskriver vores faglige proces. 

Se vedhæftede tilsynsrapport udarbejdet efter ordinært tilsyn i oktober 2022, ved at klikke på pdf linket nederst på denne side. Vi er blevet vurderet til ”Vedligehold af indsats” i alle pejlemærkerne. Derfor skal vi videreudvikle og vedligeholde vores virkningsfulde og målrettede pædagogiske praksisarbejde. 

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)