Da vi engang var flere små selvejende institutioner, der nu er samlet, har vi det besvær, at børnehavegrupperne stadig har to adskilte opskrivningslister i pladsanvisningens system. Selvom vi er en selvejende institution, foregår alt opskrivning via pladsanvisningens kommunale opskrivningssystem. Hvordan I skriver jeres barn op til vores vuggestuegruppe og børnehavegrupper kan I læse om nedenfor.

Skriv dit barn op til vores vuggestuegruppe 

Vores vuggestue ligger i afdeling Teaterbørn beliggende på Store Kongensgade 79. Her kan du skrive dit barn på venteliste til vuggestuen: Skriv op til vuggestue og dagpleje (kk.dk) Søg efter ”Teaterbørneinstitutionen”. Du kan også ringe til pladsanvisningen på +45 70 25 06 60 og de kan guide dig i processen. 

Dit barn får anciennitet på ventelisten, når det er fire måneder gammelt. Du skal oplyse pladsanvisningen om, hvornår du har behov for en plads. Dit barn kan tidligst få en plads fra det er seks måneder gammelt. Vi anbefaler at jeres starts behovsdato ligger før i reelt har behov, så vi sikrer I får plads og at jeres barn har god tid til at vænne sig til vuggestuelivet med korte opstartsdage før begge forældre starter fuldt op på arbejde igen. Det er en god ide at indkøre sit barn mens man er på barsel, så der er ro og tid. Læs om vores indkøringstanker her, så vi sikre at vi er det rette mach til jer: https//teaterboern.dk/indkoring

Skriv dit barn op til vores børnehavegrupper

Vores børnehavegrupper har desværre stadig to opskrivningslister som gør processen lidt mere kringlet. I pladsanvisningens system har du har mulighed for at skrive dit barn op til tre børnehaver. Vi anbefaler at du skriver dit barn op til begge vores børnehavegrupper for at sikre en plads hos os. Skirv dit barn op før barnet fylder to år. Hvis dit barn er indmeldt i en aldersintegreret institution, er barnet automatisk skrevet op til børnehavedelen samme sted. Her kan du skrive dit barn på venteliste til børnehave: Skriv op til børnehave (kk.dk)  Du kan også ringe til pladsanvisningen på +45 70 25 06 60 og de kan guide dig i processen. 

Når du søger efter os inde i pladsanvisningens system, finder du os på følgende måde:

  • Teaterbørneinstitutionen, Afd. Teaterbørns børnehavegruppe: Søg efter ”Teaterbørneinstitutionen” (2,5-6 år)
  • Teaterbørneinstitutionen, Afd. Helligaandskirkens børnehavegruppe: Søg efter ”Helligaandskirkens børnehave” (2-6 år)

Pladsanvisningen anviser børnehavepladser efter anciennitet på de specifikke ventelister. Det vil sige, at det barn som har stået på ventelisten længst tid får den næste ledige plads medmindre et barn med søskende i børnehaven/vuggestuen også står på venteliste, så vil søskendebarnet få tilbudt pladsen først. Ligeledes vil børn fra den generelle venteliste, der skal have tilbudt plads kunne springe ind foran de børn, der allerede står på ventelisten. Dit barn får anciennitet på ventelisten til børnehave den dag han eller hun fylder 2 år, hvis du har skrevet dit barn op inden 2 års dagen. Hvis du skriver op senere end de 2 år får dit barn anciennitet fra opskrivningstidspunktet.