daen
Arrow
Arrow
Slider

Velkommen

photoTeaterbørneinstitutionen er en selvejende daginstitution, som består af to små hyggelige afdelinger, beliggende i hjertet af København

Afdeling Helligaandskirken ligger på Valkendorfsgade 36, 1151 København. Vi er en lille børnehavegruppe på ca. 25-29 børn og 4 faste voksne. Vi har børn i alderen 2-6 år. Vi har åbent på hverdage fra. 7:00-17:00. Bag Helligaandskirken ligger vores nye legeplads gemt væk fra byens pulserende liv og lyde, dog spiller kirkeklokkerne mange fine melodier et par gange om dagen. En grøn oase som kun er vores når børnehaven er åben. Efter kl. 17:00 og i weekenden er vores legeplads åben for byens børn. Vi benytter os også af byens mange legepladser og grønne områder f.eks. Kongens have. Vi elsker at gå på tur.

Afdeling Teaterbørn ligger på Store Kongensgade 79, 1264 København. Vi er en lille børnehavegruppe på ca. 25-29 børn og 4 faste voksne, samt en vuggestuegruppe på ca. 16-17 børn med 4 faste voksne. Vi har åbent på hverdage 7:15-17:00.  Gammelvagt Legeplads er vores tilknyttet legeplads, som ligger 10 min på børnefødder væk fra afdelingen. Her har vi vores eget lille hus på legepladsen, så vi både kan være inde og ude, samt have hele dage på legepladsen. Legepladsen deler vi med byens børn, men huset på Gammelvagt er kun vores. Vi benytter os også af byens mange legepladser og grønne områder og prioritere at gå på tur i små grupper.

For at sikre stabilitet, ro og nærværende voksne indkører vi helst børn løbende og ikke flere børn på samme tid. Hvert forår skal førskolebørnene starte i KKFO. For at undgå mange indkøringer i maj vælger vi at indkøre børn løbende fra januar og frem. Dette er grunden til det varierende børneantal.


Følg os på Instagram Instagram logo 2016

Teaterbørneinstitutionens værdigrundlag

Børnehuset Teaterbørn og Helligaandskirkens pædagogik og faglighed bygger på følgende værdier:

    • Fællesskab og sociale relationer
    • Anerkendelse og narrativitet
    • Nærvær og omsorg

Vores menneskesyn bygger på, at hvert enkelt barn er unikt. Alle børn skal behandles ens ved at behandles forskelligt. Det enkelte barn skal føle sig betydningsfuld og inkluderet i fællesskabet. I børnegruppen ønsker vi at skabe rammerne for livsmod, udvikling, leg og læring i et forpligtende partnerskab mellem institutionen, forældrene og børnene.

Institutionen lægger vægt på at udvikle børnenes egen dømmekraft og ansvarsfølelse og evne til at definere sig selv i forhold til et fællesskab. Vi skaber rammer for gode legerelationer og venskaber og støtter børnene i at udvikle sociale kompetencer. Vi udfordrer børnene i nærmeste udviklingszone og hjælper dem i mestringen af nye færdigheder. Vi har fokus på fortællingen om barnets og børnegruppens ressourcer og muligheder frem for begrænsninger.

Vi arbejder bevidst med vores voksenroller, så vi nogle gange går ’foran’ og viser børnene vejen, andre gange ’ved siden af’, hvor vi sammen udforsker verden, og ’bagved’ hvor vi følger børnenes spor. Nærvær opnås ved, at børnene er omgivet af omsorgsfulde voksne, der skaber tryghed og tydelige rammer. Hverdagens trygge og genkendelige rytme understøtter barnets og børnegruppens udviklende øjeblikke.