Teaterbørneinstitutionen er en selvejende daginstitution, som består af to små hyggelige afdelinger, beliggende i hjertet af København

Teaterbørneinstitutionen er et værdibaseret alternativ til det almene dagtilbud. Vi anbefaler, at I læser afsnittene: hverdagen, pædagogik, forældresamarbejde, indkøring og politikker. Vi har forhåbninger om, at I aktivt tager stilling til om jeres værdier i forældreskabet er et match med vores værdier og faglige profil. Herved sikrer vi det tætte forpligtende samarbejde. 

Afdeling Helligaandskirken ligger på Valkendorfsgade 36, 1151 København. Vi er en lille børnehavegruppe på ca. 25-29 børn og 4 faste voksne. Vi har børn i alderen 2-6 år. Vi har åbent på hverdage fra. 7:00-17:00. Bag Helligaandskirken ligger vores legeplads gemt væk fra byens pulserende liv og lyde, dog spiller kirkeklokkerne mange fine melodier et par gange om dagen. En grøn oase som kun er vores når børnehaven er åben. Efter kl. 17:00 og i weekenden er vores legeplads åben for byens børn. Vi benytter os også af byens mange legepladser og grønne områder f.eks. Kongens have. Vi elsker at gå på tur.

Afdeling Teaterbørn ligger på Store Kongensgade 79, 1264 København. Vi er en lille børnehavegruppe på ca. 25-29 børn og 4 faste voksne, samt en vuggestuegruppe på ca. 16-17 børn med 4 faste voksne. Vi har åbent på hverdage 7:15-17:00.  Gammelvagt Legeplads er vores tilknyttet legeplads, som ligger 10 min på børnefødder væk fra afdelingen. Her har vi vores eget lille hus på legepladsen, så vi både kan være inde og ude, samt have hele dage på legepladsen. Legepladsen deler vi med byens børn, men huset på Gammelvagt er kun vores. Vi benytter os også af byens mange legepladser og grønne områder og prioritere at gå på tur i små grupper.

For at sikre stabilitet, ro og nærværende voksne indkører vi helst børn løbende og ikke flere børn på samme tid. Hvert forår skal førskolebørnene starte i KKFO. For at undgå mange indkøringer i maj vælger vi at indkøre børn løbende fra januar og frem. Dette er grunden til det varierende børneantal.

I Institutionen har vi ansat 3-4 'flyvere' i midlertidige stillinger. Flyverene har deres faste gang i ét team og dækker ind ved sygdom/ferie. På den måde undgår vi at bruge vikar, men prioriterer at vi er kendte voksne sammen med børnene. 

 


Følg os på Instagram