Nedenfor får du et lille indblik i hvordan en indkøring foregår i vores institution. Som ny forælder er det vigtigt at du er klædt godt på.

NEDENFOR KAN DU LÆSE HVAD DER ER VIGTIGT DU HAR SAT DIG IND I INDEN OPSTART

  • Læs vores velkomstfolder - klik på link nederst på denne side.

  • Læs vores folder "Den gode børnehavestart", hvis dit barn skal starte i børnehave - klik på link nederst på denne side. 
  • Udfyld overgangsskema, som du finder nederst her: FORÆLDRESAMARBEJDE (teaterboern.dk)

  • Opret jer på vores hjemmeside så I kan modtage nyhedsbrev mm. Dette kan i gøre på forsiden: Forsiden (teaterboern.dk)

  • Vi anbefaler at I går ind og følger os på Instagram, da vi her ligger små glimt op fra hverdagen med tilhørende fortællinger. Vi har én samlet instagram for begge afdelinger: @Teaterboerneinstitutionen

TRYGGE FORÆLDRE SKABER TRYGGE BØRN 

Når dit barn skal starte i vores institution, er det afgørende, at I som forældre giver jer god tid til at opstarten bliver tryg. En tryg opstart skabes ved at gøre indkøringen rolig, lang og i barnets tempo. Derved får barnet tid til at vænne sig til det nye miljø, og det at skulle være væk fra sin mor og far. Vi anbefaler derfor, at I sætter halvanden måned af til indkøring i vuggestuen, f.eks. mens I stadig er på barsel. Tænk på den første tid i vuggestuen som en tid, hvor barnet er i 'legestue’ sammen med én af jer. Ligeledes skal I sætte god tid af til en indkøring i børnehaven, vi anbefaler 2 uger til en måned. Denne tid vil vi bruge målrettet på, at etablere en tillidsfuld relation mellem barnet og barnets primære voksne. Barnet vil i eget tempo gå på opdagelse i vuggestuens / børnehavens legetøj og øve sig på, at være sammen med de andre børn, mens mor eller far stadig er der. Vi anbefaler korte dage f.eks. 09:30-14:00 eller 08:00-12:00 de første tre måneder efter indkøringen. Vi oplever på denne måde, at der ses færre efterreaktioner efter opstart når vi rammer hverdagen.

Dit barn afkoder dit ansigtsudtryk og vurderer derudfra, om den givne situation er tryg eller ej. Vi forventer at du som forælder vil være bevidst om, hvordan du agerer i vores hus. Du skal sidde ’stationært’, som en slags ’klippe' for barnet. På den måde kan barnet når det føler sig tryg, gå på opdagelse og når den nye verden synes for stor, og der opstår behov for kram og en forsikring om, at alt er helt ok kan barnet vende tilbage til dig. Du vil med din ro og tilstedeværelse bidrage til, at barnet bevarer trygheden og stille og roligt lærer denne nye verden at kende. Derfor har vi et naturligt fokus på forældresamarbejdet fra starten af. Vi ser derfor en stor værdi i, at forældrene altid føler sig velkomne til at være en del af institutionslivet.

Det er en stor omvæltning for et lille menneske at starte i vuggestue eller børnehave. I bedes derfor ikke opstarte bleafvænning, lur-nedtrapning eller suttestop i de første tre-seks måneder, da det kan have stor indvirkning på barnets mestringsevne og trivsel i institutionen og hjemmet. Aftal med personalet hvornår opstart af bleafvænning mm. vil være meningsfuldt, så vi gennem et tæt forpligtende forældresamarbejde hjælper hinanden med at støtte barnet til at mestre den nye tilvænning i begge kontekster. 

DE FØRSTE DAGE

Den første dag kommer du og dit barn på besøg i ca. en time fra 9:45-10:45. Vi tager udgangspunkt i overgangsskemaet, som vi beder jer udfylde og tage med til opstartssamtalen i inviteres til når barnet er indskrevet (Overgangsskemaet finder du under fanen forældresamarbejde). De næste dage er en af jer sammen med jeres barn i vuggestuen / børnehaven. Det er personalet, der sammen med jer vurderer, hvornår barnet er klar til at være her uden jer. Vi tilstræber altid, at tiden uden mor og far er tryg, og derfor skal I hente jeres barn, 'mens legen stadig er god', for at undgå at barnet bliver utrygt og utrøsteligt.  Første gang du siger et tydeligt farvel til jeres barn og går, er du måske kun væk et kvarter, hvor du f.eks. er i husets køkken og får en kop kaffe. Gradvist og nænsomt vil vi sammen forlænge tiden. 

VUGGESTUESTART OG SØVN

Små børn sover oftest flere lurer inden vuggestuestart. Er jeres barn under ét år tilbyder vi, at barnet både får en morgenlur og sover til middag ca. 11:45. Her beder vi jer om, at den vante morgenlur ikke starter for sent, men placeres tidligere på formiddagen, så barnet igen er træt og kan sove efter frokost, så det passer ind ift. vuggestuens rytme og rutine. 

De fleste børn vil, når de er mellem 12-18 måneder gamle, begynde at kunne nøjes med kun en lur dagligt. Og overgangsperioden er naturligt ofte svær. Det betyder, at man er nødt til at være fleksibel, så nogle dage skal barnet have lov til at sove to lure, og andre dage skal barnet have lov til kun at sove én lur. Helt afhængigt af, hvad barnet viser behov for fra dag til dag. Noget vi har erfaring med, der hjælper barnet til at tilpasse sig vuggestuens rytme i forhold til lur-tid er, at I kommer op til samme tid hver morgen, så dagen starter ens. Dette giver større sandsynlighed for, at barnet vil sove middagslur til samme tid hver dag, og derved skabes bedre rytme. Er jeres barn ca. et år gammel kan I ligeledes have fokus på, at op til indkøring skubber I formiddagsluren 10 min hver dag, så I på den måde langsomt tilpasser barnets sovemønster til vuggestuens sovetid. 

Vuggestuens lur er fra ca. 11:45 – 15:00. Derved giver I barnet de bedst mulige forudsætninger for en god vuggestuestart.  Barnets søvn om dagen er styret af et naturligt behov, og barnet bør derfor have lov til at sove middagslur så længe, det har brug for. Hvis middagsluren afbrydes, så kan nattesøvnen påvirkes negativt. Jo mere og bedre børn sover om dagen, desto bedre kan de også falde i søvn og sove om natten. Læs vores søvnpolitik der tager udgangspunkt i Fagligt Center i Københavns kommunes viden omkring søvn her: https://www.teaterboern.dk/polit

BØRNEHAVESTART OG SØVN

Der er forskel på aktivitetsniveau i dagtilbuddet og hjemme. Derfor kan et barn, som ikke længere sover til middag hjemme, stadig have brug for at sove til middag eller at hvile sig i pasningstilbuddet. I børnehaven hviler alle børn til fortællinger. Her er det både de små børnehavebørn, der har brug for at sove og de store børnehavebørn der lytter, hviler og sover, hvis de har behov for dette. Vi vækker ikke børn. Vi opfordrer forældre til at skabe de samme rutiner i hjemmet, for at skabe genkendelighed og forudsigelighed i velkendte og trygge rammer. Et fokus på en fælles vej i forhold til hvile rutinen f.eks. ved at skabe en rolig hvilestund efter frokost så barnet øves i at lade op.  Læs vores søvnpolitik her: https://www.teaterboern.dk/polit

BARNETS NATURLIGE SØVNBEHOV

Ifølge Fagligt Center i Børne - og Ungdomsforvaltningen styres barnets søvnbehov om dagen af et naturligt behov "... og barnet bør derfor have lov til at sove middagslur så længe, det behøver. Afbrydes barnets naturlige behov for dagssøvn, kan nattesøvnen blive påvirket negativt. Det er en myte, at en lang middagslur påvirker barnets søvn om natten negativ. Barnet skal derimod sove godt om dagen for at sove godt om natten", jf. vedhæftede artikel I kan finde nederst på siden her: https://www.teaterboern.dk/polit/sovnpolitik. Konsekvensen af en afbrudt søvncyklus er et uroligt og utilfreds barn, der er længe om at vågne og har svært ved at falde i søvn igen. Det er derfor ikke en god idé at vække børn fra middagssøvnen i håb om, at de vil sove bedre om natten, da det forstyrrer barnets søvnfaser, og dermed udvikling og restituering. God søvn om dagen gør det tværtimod lettere for barnet at falde i søvn om aftenen og sove igennem om natten. Vi anbefaler i holder den samme døgnrytme – også i weekenden – det understøtter barnets egen rytme og gør det lettere at putte. For de fleste er det især weekenden der kan forstyrre dagligdagens gode rutiner og rytmer, og det kan vende alt på hovedet for barnet. Prøv derfor så vidt som muligt at vedholde den samme døgnrytme som i hverdagen. Er man bekymret for, at barnet ikke sover derhjemme om aftenen handler det typisk om, at barnet er overtræt når det lægges i seng, ikke fordi det har fået en middagslur, men meget ofte fordi det lægges i seng for sent, og ikke har overskuddet til at finde roen.