I Teaterbørneinstitutionen indbyder vi til et forældresamarbejde, hvor vi vægter udvikling af tillid gennem afklaring af forventninger til samarbejdet. Det er vores ønske, at I som forældre føler jer trygge. Vi har fokus på at inddrage forældrene i institutionens rutiner og dagligdag, derved bliver forældrene medspiller i barnets hverdag i institutionen. Sammen kan vi ’bygge bro’ mellem institutionen og hjemmet. Et fælles fokus på jeres barns udvikling, trivsel og læring, som er skabt på tillid, forståelse og indsigt i de to verdner.

Den omsorgsfulde aflevering

Nogle morgener går som smurt og andre gange kan det være sværere at få sagt farvel. Den omsorgsfulde og trygge aflevering lander bedst, når rammen er tydelig, og de voksne udstråler tillid til hinanden. Barnet spejler mor/fars emotionelle tilstand. Vi anbefaler derfor, at I forældre lige ’tjekker ind’ med jeres egen tilstand i kroppen inden aflevering og aktivt tilvælger at skabe ro og nærvær omkring dig og dit barn. Du er stemningsbærer og her er det essentielt at du udstråler, ’her er det dejligt at være og det bliver en god dag’. Sørg for at have god tid i garderoben og følg så vidt mulig de samme rutiner hver morgen, så afleveringsstunden synes velkendt for barnet. Er morgenen startet skævt, så forvent mindre af dit barn og hjælp i stedet dit barn med selv de mindste ting dit barn almindeligvis kan mestre, f.eks. at tage overtøjet af. Barnet afleveres altid direkte til en voksen. Her kan du med fordel sige ”nu jeg klar til at vi afleverer” så personalet ved hvornår vi skal tage over og støtte barnet i et trygt farvel.

Mærker du, at det er svært for dit barn at sige farvel den pågældende dag kan det med fordel hjælpe at fortælle personalet, hvad der sker på en handleanvisende måde, mens barnet hører det. F.eks. ”Min søn synes, det er svært at blive afleveret i dag. Jeg har sagt, at I passer på ham og at jeg henter ham, når han har leget og hvilet. Nu giver jeg det sidste kram og kys, og så går jeg”. Ligeledes kan det være nyttigt at vende sætningen ”Jeg kommer til at savne dig” til ”jeg glæder mig til at se dig senere”. Det er en god idé ikke at trække afskeden ud, da dette ofte fører til at dit barn har sværere ved at komme ud af følelsen.

Ligeledes er det en god idé at have fokus på gensynet og ikke hvilke ting I skal lave når I henter, da dette kan optage barnets arbejdshukommelse i løbet af dagen og vi ser, at børn har svære ved at fordybe sig og være tilstede i nuet. Man kan f.eks. nøjes med at sige ”Jeg glæder mig til at se dig senere, så skal vi rigtig hygge”. Personalet kontakter jer altid såfremt barnet ikke kan distraheres ud af gråden og virker utrøstelig. Ligeledes kan I som forældre altid skrive lidt efter en aflevering om jeres barn er landet godt efter en lidt svær aflevering.

Den betydningsfulde daglige overlevering

Vi ønsker at I har et ekstra fokus på at give den lille overlevering om morgenen, selvom det er over lågen, ved indgangsdøren eller i garderoben, hvor vi har kort tid til aflevering. Den korte overlevering kan have stor betydning for barnets generelle trivsel og overskud resten af dagen. F.eks. forventer vi ikke det samme af barnet når vi har fået indsigt i, at mor er på forretningsrejse, at det har været en urolig nat med flere opvågninger, eller at det er ’skiftedag’. Derimod kan vi justere i hverdagens rutinemæssige krav og sænke dem, samt yde ekstra ubetinget omsorg. Hvis I om morgen glemmer at overlevere den korte besked om f.eks. at børnene faldt i søvn senere end de plejer, så send endelig en sms til dit barns gruppes tlf. Det har stor betydning for jeres barns dag. 

Ved følsomme emner, som barnet ikke skal lytte med på, er det vigtigt, at vi finder tid og rum til dette. Derfor har vi nu indført telefontid. I telefontiden har vi bedre tid og ro til en lille snak. Personalets telefontid tilpasses dagens program. Du skal derfor sende en sms og personalet vil ringe dig op når det passer. Dette er ikke i stedet for en forældresamtale, men et tilbud, hvor hverdagens følsomme og nuancerede overleveringer kan ske. I kan aftale med personalet, hvilken dag det passer hvis I har behov for en længere samtale. Her aftaler vi en tid til forældresamtale. Ligeledes ringer vi altid hvis der er noget som helst. Dvs. korte beskeder skal ske ved aflevering og afhentning f.eks. glemte drikkedunke, sovet dårligt mv. Følsomme beskeder eller en lille snak barnet ikke skal lytte med på bedes I ringe til os om.  

Den gode afhentning & fortællingen om dagen

Vi tilstræber, at vi har tid til at sende jeres barn afsted med en lille fortælling fra dagen. Her sætter vi ’spotlight’ på en lille udviklende stund dit barn har oplevet. Vi lyser ’lommelygten’ henimod den oplevelse, der styrker barnets egen fortælling om dem selv og som ligeledes kan være trinbræt til at barnet får lyst til at fortælle, og husker hvad barnet har oplevet i børnehaven/vuggestuen.

Vi har fokus på barnets positive relations samspil med vennerne i vores fortælling. Basale behov såsom søvn, spisning mm. nævnes kun hvis barnet f.eks. har spist mere/mindre end de plejer den pågældende dag mm. Dette gør sig både gældende i børnehavegrupperne og vuggestuen.

Et eksempel på en fortælling vi kunne sende jeres barn afsted på; ”I dag har du leget køkkenleg med Tilde, Emil, Søren og Mette og mig. Der var så mange grøntsager der skulle vaskes, så du gik virkelig til opgaven med klud og spand sammen med Mette. I hyggede jer virkelig og lyttede på hinandens ideer. Tak fordi du hjalp Tilde med at fylde vand op i hendes drikkedunk. Kunne du mærke hun blev rigtig glad for din hjælp. Tak for i dag, vi ses i morgen”.

Ved følsomme beskeder vi tænker ikke egner sig til ’børne ører’ vil vi ringe i løbet af dagen. Har vi oplevet at dit barn har haft en overvejende udfordrende dag med flere sammenstød/konflikter med vennerne så hører I altid fra os. Er det noget der er afsluttet og landet i barnet foretrækker vi at ringe til jer i telefontid, så I er orienteret hvis jeres barns får brug for at bearbejdere det ved f.eks. aftenputningen, men ikke nødvendigvis gå hjem med den fortælling. Andre gange ser vi det som en læringsanledning at fortælle i afhentningssituation med barnet om en episode, hvor barnet kom til at gøre noget, som vi løste sammen.

Børnehavedagen og vuggestuedagen rummer mange nuancer. Hyggelige stunder, udviklende øjeblikke, øvebaner, udfordrende sammenstød. Det er komplekst at være i et forpligtende børnefællesskab. Vejen til dannelse tager form i samspillet med andre. En dannelsesproces kan ikke glattes ud og gøres nemt farbar. For det er gennem de mange anstrengelser, at oplevelsen af de små sejre opstår. Det er når det bøvler, når man må øve sig, når man må gøre sig umage, at man udvikler sig, til at være den man er. Derfor anbefaler vi at du undgår at spørge ”har mit barn haft en god dag?” men i stedet stiller nysgerrige spørgsmål som er mere håndterbare for barnet at fortælle videre på. Du kan med fordel stille nysgerrige åbne spørgsmål eller blot kommentere på den fortælling som personalet fortæller ved afhentning. En anden strategi kan være at du fortæller lidt om din egen dag og herigennem vil barnet selv begynde at huske brudstykker fra sin dag eller hvad der skete i går. F.eks. ”hvor dufter der godt af karry. Jeg har spist laks til frokost. I har måske fået noget med karry i dag”.

Instagram – hverdagens pædagogiske praksis fortalt i mundrette bidder

Ud over at sende barnet hjem med en lille fortælling om barnets dag anvender vi instagram story funktion, som en oplysende informativ platform, hvor billeder lægges op fra ugens løb. Her sætter vi ligeledes ’spotlight’ på den faglige intention, ved det vi gør og hvorfor vi gør det. Den ene uge beskriver vi vores optagethed af rutinepædagogikken og hvordan vi dyrker den og en den anden uge vises små glimt fra vores målrettede vokseninitieret legefællesskaber. Vi opfordrer derfor alle forældre til at følge vores storyes for at få et visuelt og skriftligt indblik i vores praksisnære arbejde.

Ro på stuerne – besøgstid i børnehaven

Vi har erfaret efter Corona restriktionerne ændrede vores daværende aflevering og afhentningssituation hvilke positive ændringer dette medførte når stuerne/legepladsen blev skærmet for gentagne forstyrrelser ved løbende afhentninger hele eftermiddagen, samt ved morgenens afleveringer. Vi oplevede at børnene var fordybet i legene på en anden måde og havde ikke hele tiden opmærksomheden rettet mod hvem er den næste der bliver hentet. Vi har derfor indført, at stuerne er børneområde og afleveringer/afhentninger foregår i garderoben/lågen til legepladsen. Til gengæld vægter vi højt at forældre er inddraget og mærker og fornemmer det læringsmiljø deres barn er en del af hver dag. Vi har derfor indført besøgstid. Besøgstid er noget man aftaler med personalet. Her kommer du på besøg i forlængelse af en afhentningssituation, hvor du f.eks. er med til eftermiddagssamling eller leger med på stuen i en rum tid. Det fungerer godt når besøget varer maks. 1 time og man går hjem med sit barn bagefter.

Brobygning mellem hjem og institution

Vi opfordrer forældre til at skabe de samme rutiner i hjemmet, for at skabe genkendelighed og forudsigelighed i velkendte og trygge rammer. Et fokus på en fælles vej både i forhold til spisning, sove rytmer og rutiner mm. F.eks. når dit barn sover til middag i vuggestuen kl. 12:00, har I forældre fokus på at jeres barn på fridage og i weekenden også sover til middag i samme tidsrum. Eller ift. mindfulness i børnehaven har I også et fokus på at have en rolig stund efter frokost når I er hjemme med jeres barn f.eks. ved højtlæsning i sengen for de større børn eller en powernap i sofaen mens I lytter til lydbånd. En rolig stund hvor de børn der har brug for at hvile i børnehaven, også hviler hjemme og I hjælper jeres barn til at hvile. Dette er nemlig en forudsætning for at det lykkes i børnehaven. Alt hvad I forældre gør derhjemme støtter jeres barns trivsel over i børnehaven.

Udgangspunktet i vores forældresamarbejde er barnets behov og forældrenes perspektiv. Vi er fælles om barnets trivsel, udvikling og læring og vi ønsker, at forældrene er aktivt deltagende i vuggestuens og børnehavens hverdagsliv. F.eks. ved at understøtte barnet i at få en rolig og tryg aflevering, som er tilpasset den kontekst, som barnet skal afleveres ind i. 

Den gode trivsel

Det er et lovkrav, at kommunen (jf. Servicelovens § 146) og dermed også det pædagogiske personale i vores institution har et overblik over, om børnene trives i institutionen. Kommunen har besluttet, at måden det gøres på i de københavnske institutioner er, at det pædagogiske personale benytter det pædagogiske værktøj TOPI. Det er et pædagogisk redskab, som hjælper det pædagogiske personale med systematisk at sikre, at ingen børn bliver overset, hvis de ikke trives. TOPI bruges som et internt pædagogisk refleksionsredskab, som retter det pædagogiske personales opmærksomhed mod børnenes trivsel. Hensigten er at sikre, at alle børn bliver set og hørt, og at pædagogerne får en større indsigt i børnenes behov. Med denne indsigt har institutionen et godt afsæt for at skabe kvalitet for alle børn i dagligdagen. De kan tilrettelægge en pædagogik, hvor der tages højde for alle børns behov, og hvor der arbejdes målrettet med at skabe trivsel for alle børn. Vi trivselsvurderer to gange årligt på hele børnegruppen og gør det ligeledes løbende efter behov, så vi sikrer at arbejde forebygge og understøttende i stedet for at skulle arbejde foregribende. Hvis barnet trives, vil den pædagogiske indsats fokusere på at vedligeholde den gode trivsel og gøre mere af det, som får barnet til at trives og udvikle sig. Når et barn ikke trives, vil du som forælder altid blive inddraget. Det kan også være, at barnet trives godt derhjemme, men at det ikke trives i institutionen, eller omvendt. I denne situation er det vigtigt, at institution og forældre i fællesskab sætter ind, så barnet igen kommer til at trives godt i institutionen. 

Forældresamtaler

Før opstart inviteres I til en opstartssamtale af 30-45 min varighed. Samtalen tager udgangspunkt i jeres barns udvikling og trivsel lige nu og her, samt hvilke overvejelser og opmærksomhedspunkter I mener bør være i fokus, når barnet skifter pædagogisk miljø. Til samtalen forventningsafstemmer vi ligeledes ift. indkøring og udarbejder en fælles plan. Vi har udviklet et overgangsskema, som I bedes udfylde og tage med til samtalen. På opstartsdagen skal I ligeledes udfylde stamkort.

Når barnet er indkørt, tilbyder vi en samtale efter ca. 1-5 måneder, hvor vi sammen med jer forældre kommer omkring barnets indkøringsforløb, trivsel og udvikling i institutionen. Desuden afholder vi førskolesamtaler, der afholdes i november i det skoleår, der ligger forud for barnets skolestart. Her er fokus på, hvordan vi sammen forbereder barnet på at blive klar til et pædagogisk miljøskift. Her på vores hjemmeside kan I forældre hente de specifikke samtaleskemaer, se nederst. Vi opfordrer forældre til at fortælle, hvis der opstår behov for en samtale eller en 'lille snak' ud over de ovenstående samtaler. Vi vil ligeledes invitere til en samtale, hvis vi vurderer, at der er behov for at have særligt fokus på barnets trivsel og udvikling. I er naturligvis altid velkomne til at henvende jer, hvis I har spørgsmål, bekymringer mv. Hvis jeres ærinde er af problematisk eller alvorlig karakter, er det godt at aftale et møde, hvor vi kan tale uforstyrret i ro og fred. 

Når I er sammen med jeres barn i institutionen

Vi forventer, at I tager ansvaret for jeres barn, når I er sammen med dem i børnehaven og vuggestuen– ved afhentning, aflevering, arrangementer og lignede. F.eks. er det jer der hjælper jeres barn til at gå på gangen og tale i et passende toneleje når I kommer ind om morgen. Vi er behjælpsomme og opmærksomme på jeres barn, men det er altid forældrenes ansvar. Dvs. når I træder ind i børnehaven/vuggestuen er det jer der guider og hjælper jeres barn til at kunne navigere og handle hensigtsmæssigt ift. den givne kontekst. F.eks. ved at fastholde jeres barns opmærksomhed på at få flyverdragt på når I er på vej hjem, så jeres barn ikke løber ind og ud af stuen og forstyrrer de andre børns leg. Vi foretrækker at mobilen pakkes væk så vi sikrer nærværet omkring jeres barn og de andre børn. Vi forventer ligeledes, at I forældre taler pænt om og til de andre børn, forældrene og personalet, hvorved vi sammen sikrer et inkluderende fællesskab.

Information 

Vi forventer ligeledes, at I forældre holder jer orienteret dagligt når vi sender sms med informationer og nyhedsbreve på hjemmesiden. F.eks. ift. datoer for forældremøder, nyhedsbreve, arbejdsweekend og andre vigtige informationer der vil blive sendt til jer.