Hvordan vores værdier kommer til udtryk i hverdagen

Vi har fokus på at organisere os i små børnegrupper for at understøtte det enkelte barns behov og skabe gode muligheder for nærvær og fordybelse. Vi understøtter barnets initiativ, er lyttende og skaber betingelser, hvor det er muligt at eksperimentere.

 

Vi arbejder derfor bevidst med vores voksenroller, hvor vi nogle gange går ’foran’ og viser børnene vejen, andre gange ’ved siden af’, hvor vi sammen med barnet udforsker verden, og ’bagved’ hvor vi følger barnets spor. Det gælder blandt andet ved de vokseninitierede legefællesskaber. Her inddeles børnene i små legegrupper med fokus på børnenes kompetencer og forudsætninger. Vi mener nemlig, at barnets vigtigste aktivitet er legen.

For legen er også et læringsrum, hvor barnet kan lære utroligt meget. F.eks. at vente på sin tur, at være aktivt lyttende, at tage hensyn, at se muligheder i andres kunnen, at kunne udtrykke egne behov og at aflæse andre børns emotionelle udtryk og hensigter.

Vi har stort et fokus på, at vores sprog er handleanvisende, så barnet præsenteres for det de må. Vi taler handleanvisende ved f.eks. at sige: ”du skal passe på din ven”, “vi går på gangen” og “jeg vil gerne hjælpe dig”. Vi giver barnet/børnene nye handlemuligheder.  Læs mere omkring dette i vores PIXI-bog  “detpositivealternativ_hjernesmartebørn”, som du finder her: https://www.teaterboern.dk/paedagogik

Dagens gang i Teaterbørneinstitutionens vuggestue og børnehavegrupper

 

Morgen 07:15-09:00

Dagen i afdeling Teaterbørn starter kl. 07:15 og i afdeling Helligaandskirken kl. 07:00. De voksne har gjort klar til leg inde på stuen og opdeler børnene i mindre legefællesskaber. 

Morgensamling 09:00-09:30

Vi ønsker at skabe et læringsmiljø hele dagen ved at have fokus på faste rutiner og rytmer, da det giver barnet en oplevelse af, at hverdagen er genkendelig og tryg. Vi holder derfor morgensamling hver dag kl. 9:00-9:30. For os er morgensamling en stund, hvor vi har fokus på at give børnene en følelse af samhørighed. Det gør vi ved at sige godmorgen, kigge på hinanden, rime, synge sange, sige remser og tale om hvad dagen bringer. For at sikre både børnenes og de voksnes fulde opmærksomhed er der derfor ikke mulighed for at aflevere dit barn, mens vi holder morgensamling.

 

Formiddagen 09:30-11:00

Både i vuggestuen og i børnehavegrupperne har vi fokus på at dele børnene op i mindre grupper efter morgensamlingen. Nogle går på tur eller tager over til vores legepladser. I vuggestuen tager vi afsted med klapvogne, og de børn, der selv kan gå, går ved siden af. Andre bliver hjemme og går i gang med vokseninitierede legefælleskaber. Gennem aktiv involvering mellem det pædagogiske personale og børnene arbejder vi med forskellige måder at lege på i mindre grupper, som en målrettet pædagogisk tilgang.

   

Frokost 

Vuggestuen spiser frokost fra kl. 10.45, og børnehavegrupperne spiser frokost kl. 11.00. Vuggestuen spiser i to hold, så mens ’turbørnene’ hjælpes af med tøjet, får skiftet ble og vasker hænder, spiser ’hjemmebørnene’. Ved at spise i mindre grupper, sikrer vi, at der er mere ro og nærvær under måltidet hos vuggestuebørnene.

Både i børnehavegrupperne og vuggestuen bestræber vi os på, at børnene hver dag sidder ved samme bord og ved de samme voksne. Ved frokosten har vi blandt andet fokus på fællesskab, sociale kompetencer, sanseintegration og selvhjulpenhed. Maden er varieret, 90% økologisk, og vigtigst af alt børnevenligt. Læs vores madpolitik her: https://www.teaterboern.dk/polit/madpolitik

 

Afslapning i børnehaven & sovetid i vuggestuen

Vuggestuebørnene sover i krybber i vores kryberum. I vuggestuen er der sovetid i tidsrummet fra kl. 11:45-15:00. Børnene vågner af sig selv, da vi ikke vækker børn. I børnehavegrupperne skal vi ikke kun bruge vores energi, men også øve os på at slappe af og hvile. Det gør vi til afslapning, hvor alle børnene ligger på små senge og lytter til historier fra Tjuggas magiske univers. Her får alle børnene mulighed for en pause fra deres travle børneliv. Det gælder både de små børnehavebørn, der har brug for at sove, og de store børnehavebørn som slapper af/hviler, mens de lytter til de fortryllende fortællinger. Når barnet er faldet i søvn, lader vi barnet sove, til han/hun vågner af sig selv. De vågne børn kommer med ind i legerummet ved siden af, hvor personalet iværksætter nye vokseninitierede legefællesskaber, der tager udgangspunkt i børnenes venskaber og interesser.

 

Eftermiddagsfrugt 

Eftermiddagsfrugten er hjemmebagt brød eller knækbrød. I vuggestuen serveres frugten i takt med, at børnene langsomt vågner op, mens andre drypvist vågner senere fra deres lur. De børn der vågner senere, spiser når de vågner.  Frugt i børnehavegrupperne spises ca. 14.00, og alle børnene får derved en lille rolig stund, hvor de på ny samler energi til eftermiddagens leg. 

Eftermiddagen

Efter frugt skaber både vuggestuen og børnehavegrupperne igen et læringsmiljø, hvor der er fokus på udviklende øjeblikke. Ca. kl. 16:00 samles de vuggestuebørn og børnehavebørn, der er tilbage i afdeling Teaterbørn. I afdeling Helligaandskirken har vi både eftermiddage inde og ude. De dage hvor børnene har leget hele eftermiddagen ude på Helligaandskirkens legeplads går vi op i børnehaven ca. 15:45.