I Teaterbørneinstitution mener vi, at det er vigtigt at overdrage forskellige traditioner til børnene. Traditionerne giver året mening og rytme – og vi føler forventning og glæde ved hver ny højtid. Vi bruger traditionerne ift. fællesskabet og tilhørsforholdet. Vi bruger traditionerne til at opbygge gode minder sammen.  Vi har netop til pædagogiske lørdag i oktober 2022 arbejdet med traditioner. For at understøtte det gode forældresamarbejde har bestyrelsen ligeledes ytret, hvad de ønsker, at vi afholder. Gennem en fælles faglig refleksion omkring hvilke traditioner vi ønsker at bevare og hvilke vi ønsker at tilføje, er nedstående traditioner blevet udvalgt. Hver tradition vurderes ud fra barnets perspektiv og den faglige intention set ud fra vores fælles pædagogiske grundlag.   

Se datoer i årsplan her: https://www.teaterboern.dk/rundvisning-kontakt/vigtige-datoer 

Halloween frokost for børnene (uden forældre):   

Flere og flere familier er ved at tage Halloween-traditionen til sig. Vi oplever, at børnene er nysgerrig på Halloweens spændende univers. For at følge børnenes spor har vi valgt at lave en mild version af Halloween. Her vil vores madmødre lave noget mad, der læner sig op ad Halloween-temaet. Børnene vil pynte bordet, så det bliver en særlig frokostoplevelse. Uhyggelig udklædning gør flere børn utrygge og skræmmende masker gør, at børn har svært ved at afkode hinandens emotionelle udtryk. Vi holder derfor ikke Halloween-udklædningsfest i børnehaven. Vi frabeder, at jeres barn kommer med udklædning.   

Forældrekaffe/bedsteforældrekaffe I alle tre teams  

Bestyrelsen har taget initiativet til, at vi fast begynder at afholde forældrekaffe tre gange om året + en edsteforældre/voksenven kaffe én gang årligt. Kom ind og mød de andre forældre og drik en kop kaffe i forbindelse med afhentning. Vi anbefaler, at man senest henter kl. 15:00, så dit barn har en forælder tæt på. Man har mulighed for at sidde et øjeblik eller i længere tid - det er helt op til den enkeltes tid og lyst. Til forældrekaffe er det muligt at danne relationer med de andre forældre, lave legeaftale for børnene, høre om hvad der ellers sker i lokalområdet, hyggesnakke og meget mere. Der bliver budt på kaffe, the og lidt til børnene.  Vi forventer, at I tager ansvaret for jeres barn, når I er sammen med dem i børnehaven og vuggestuen til forældrekaffe. F.eks. er det jer, der hjælper jeres barn til at gå på gangen og tale i et passende toneleje, når I er der sammen. Vi er behjælpsomme og opmærksomme på jeres barn, men det er altid jer forældres ansvar. Vi forventer ligeledes, at I forældre taler pænt om og til de andre børn, forældrene og personalet, hvorved vi sammen sikrer et inkluderende fællesskab.  

Julefest 

Fælles Julefest for begge afdelinger. Vi starter inde i Helligaandskirkens kirkerum og slutter af ude på Helligaandskirkens legeplads på kirkelegepladsen.  Storegruppen fra begge børnehavegrupper går Lucia i Helligaandskirkens kirkerum efterfulgt af, at alle børnehavebørnene synger i kirken. Vi siger god jul til hinanden ude på Helligaandskirkens legeplads, hvor der er en godtepose pr. familie, gløgg til de voksne og børnegløgg til børnene. Vi anmoder høfligt om, at børnene skal hentes senest 16:00, og I forældre følger jeres barn over i kirken. Storegruppebørnene er undtaget og går her med det pædagogiske personale hen og gør sig klar til Lucia. Vi forventer, at I tager ansvaret for jeres barn, når I er sammen med dem i kirken. I kirken er der altid små stemmer, vi går stille og jeres barn går tæt på jer. Kirkerummet er ikke et rum, hvor børnene kan løbe frit. Det kan de bagefter ude på legepladsen. Vi skal respektere kirkens rammer, og hver familie skal blive sammen og finde et sted de kan sidde. Nærmere program sendes ud op til julefesten. 

Julefrokost for børnene (uden forældre)   

Julefrokost for børnene, hvor vores madmødre laver en særlig juleinspireret frokost. Vi pynter bord med børnene og gør dagen til noget særligt. Nissehuer er velkomne.   

Pyjamas-dag med børnene (uden forældre)  

Som en ny tradition afholder vi pyjamas-dag i institutionen. En dag, hvor vi møder op i vores nattøj, med morgenhår og sammen med vores sovebamse. Vi spiser morgenmad til frokost. Der vil blive fortalt godnathistorier, og vi vil lave sjove afslapningsaktiviteter som f.eks. massagefortælling.   

Fastelavn 

At slå katten af tønden er en tradition, som vi også holder i hævd. Forældre må meget gerne deltage, hvis I også klæder jer ud og tilmelder jer. Vi voksne i børnehaven er naturligvis også udklædt. Det hører sig til, og vi er gode rollemodeller. Tøndeslagning foregår efter morgensamlingen fra kl. 09:30 – 10:30. For at undgå de samme udklædninger hvert år, hvor det ofte bliver prinsesser og superhelte, der dominerer, er teamet for fastelavn 2023: dyr. Vi glæder os til at se, hvilke dyr der kommer på besøg på dagen.  Temaet for fastelavn 2024: farver. Vi har fokus på farver, nuancer og vi taler om farver på forskellige måder. f.eks. er man udklædt som farven grøn og ikke en grøn frø. Alle klædes ud som én farve, fra top til tå og det er farven der er i fokus. Vi glæder os til at se lege med farver.