daen
 
   
Glemt log på?   Registrer  

SYGDOMSPOLITIK, SØVNPOLITIK OG HYGIEJNEPOLITIK

VORES SKÆRPEDE SYGDOMSPOLITIK I CORONA TIDEN (OPDATERET 1. juni 2021):

Vores skærpede sygdomspolitik følger Københavns kommunes retningslinjer og Sundhedsstyrelsen skærpede retningslinjer ift. corona. Vores almindelige sygdomspolitik er stadig gældende, dog har vi pga. corona situationen flere tiltag og restriktioner vi følger, som beskrives nedenfor i vores skærpede sygdomspolitik.

COVID-19 SYMPTOMER BØRN

I denne tid er det ekstra vigtigt, at alle bidrager til at undgå corona-smitte, og den bedste måde, du kan gøre det på, er at holde dit barn hjemme, hvis barnet har selv de mindste symptomer på corona. Eller hvis du eller andre i familien har symptomer. Dvs. hvis du som forældre er lidt sløj, er det yderst vigtigt, at barnet ikke sendes i børnehave/vuggestue, men at barnet holdes hjemme, indtil den voksne er testet negativ. Vi anbefaler altid en PCR test og ikke en Quick test ved blot de mindste symptomer.  Børn får som regel ingen eller kun milde symptomer, hvis de bliver smittet med corona-virus, derfor er det vigtigt, at du er ekstra opmærksom på mulige symptomer. Hvis et søskendebarn er syg, skal det andet barn holdes hjemme. Du skal holde øje med, om dit barn er sløjt, træt og slapt. Måske leger barnet ikke, spiser anderledes og mindre og deltager ikke i de ting, det plejer. Andre symptomer på corona kan være, hoste, feber og almen utilpashed. Man kan også have luftvejssymptomer, f.eks. ondt i halsen, mild forkølelse. Andre symptomer, som f.eks. diarré eller opkast ser man ligeledes ofte hos børn. Man behøver ikke at have alle symptomerne på én gang, og især hos børn kan det være meget milde symptomer som røde kinder. 

KONTAKT ALTID AYLA OG BH/VUG

Ved sygdom i husstanden og mistanke om covid-19 bedes I kontakte børnehaven / vuggestuen telefonisk eller ved sms, men ligeledes kontakte Ayla ved at sende en sms til 26201025. Har I fået konstateret covid-19, bør I ringe til Ayla omgående, da hun skal påbegynde en proces sammen med forvaltningen ift. smitteopsporing, mv. Hvis I eller jeres barn får corona, er der en helt særlig procedure, som vi skal følge. Det samme gælder, hvis I har været nær kontakt til en der er smittet. Hvis det sker, så vil Ayla gennemgå forløbet med jer telefonisk. Send en sms, og hun vil ringe jer op.


HVORNÅR MÅ MIT BARN KOMME TILBAGE I BØRNEHAVE/VUGGESTUE ?


Hvis et barn har én eller flere af ovenstående corona symptomer, skal barnet blive hjemme, indtil der er gået 48 timer efter sidste symptom, dvs. have to raske døgn hjemme. Hvis et barn er testet negativ for Covid-19, og barnet fortsat har symptomer, skal barnet være hjemme til det er helt rask og har haft en feberfri dag hjemme. Vi anbefaler, at børn med symptomer (også meget milde symptomer) der ligner COVID-19 bliver testet, som et vigtigt led i at opspore og standse en evt. smittespredning. Det er dog forældrenes eget valg, om de vil lade deres barn teste. Er dit barn eller du som forældre nær kontakt til en smittet, skal I testes på 4. dagen og på 6.dagen fra den dag, hvor I var sammen med smittede, før jeres barn kan komme tilbage i børnehave/vuggestue. 

VED PÅVIRKET ALMENTILSTAND SKAL BARNET PASSES HJEMME:


Syge børn skal passes hjemme, både for barnets egen skyld, men også for at undgå at smitte de andre børn og voksne i institutionen. Vi er nødt til at hjemsende personale, ved bare den mindste mistanke om symptomer til Covid-19. Hvis jeres børn sendes i institution syge, bliver personalet syge. Hvis barnet er testet negativ i COVID-19 test, betyder det altså ikke bare, at barnet gerne må komme, selvom barnet er ’næsten rask’. Barnet skal først komme tilbage, når barnet er helt rask. Overordnet skal der ses på barnets almene tilstand og vurderes, om barnet kan indgå i institutionens dagligdag.Når en medarbejder skal hjemsendes, kan dette vare op til flere dage, og det skaber ustabilitet. Vi er derfor nødt til at hjælpe og passe på hinanden for at mindske al sygdom. Hvis vi ser et barn udviser tegn på sygdom, mens det er i institution, så vil barnets forældre blive kontaktet, så de hurtigst muligt kan hente barnet.

VORES ALMINDELIGE SYGDOMSPOLITIK 

Vi mener, at børns sygdom, sundhed og trivsel er et fælles ansvar mellem institutionen og forældrene. Det kræver gensidig respekt at udøve dette fælles ansvar og det syge barns behov bør altid komme først. Dette sikrer vi bedst ved at have en åben dialog mellem jer forældre og os som personale, og det er vigtigt at have tillid til hinandens dømmekraft.Det syge barn er således ikke reduceret til et barn med feber eller andre målbare tegn. Det er helhedsindtrykket af barnet, der bedømmes. Dette helhedsindtryk kalder vi barnets almene trivsel, og det er denne tilstand, der hos os ligger til grund for, hvornår vi vurderer, om et barn har fysisk og psykisk overskud til at følge en hverdag i institutionen. Det pædagogiske personale kender børnene rigtig godt, og da vi er en forholdsvis lille gruppe, vil vi hurtigt observere ændringer i barnets almene trivsel. Feber er kun én blandt flere årsager, som vurderes, når det afgøres, om et barn er sygt. Specielt hos vuggestuebørn kan temperaturen svinge meget, idet temperaturreguleringen ikke er fuldt udviklet før 3-4-årsalderen. 

Samtidig er barnets psykiske velbefindende en faktor, der indgår i vurderingen af den almene trivsel. Et utrygt og ulykkeligt barn er ikke nødvendigvis sygt, men det kan godt have et stort behov for en mor eller far. Hvis et barn er usædvanligt træt, har det slet ikke overskud til at følge hverdagen i vuggestuen eller børnehaven. Selvom et barn er sygt, har de øvrige (raske) børn krav på personalets omsorg. Hvis et barn kræver ekstra meget omsorg, bliver der derfor mindre til de andre.Hos os kræver vi én feberfri dag efter kontinuerlig feber over et døgn, før barnet bliver sendt i institution. Bl.a. fordi vi af erfaring ved, at et ikke helt rask barn, kan nå at smitte andre børn og personale, og så ruller lavinen.

OPSUMMERING PÅ SYGDOMSPOLITIK

Almentilstanden: Børns sygdomstilstand kan ikke kun vurderes ud fra feber. Nedstående kan også været tegn til sygdom. Almentilstanden er således ligeså vigtig som feber i vurderingen af om barnet kan komme i institution. 

 • Sløvhed
 • Mere træt end vanlig
 • Vil barnet ikke spise og drikke som det plejer
 • Pylret
 • Temperatur (uden Panodil). 38,0 og derover er feber.
 • Barnet må ikke sende i institution på febernedsættende medicin
 • Kontinuerlig febril over 1 døgn, holde barnet hjemme den første dag uden feber

VORES SØVNPOLITIK

Vi, i Teaterbørn bestræber os altid på, at skabe de bedste forudsætninger for det lille barns trivsel og udvikling. De basale behov må være opfyldt for, at barnet kan indgå i institutionens ramme med adskillige indtryk, krav og mange børn og voksne at forholde sig til. Det kræver energi og overskud og derfor har barnet brug for søvn til at restituere og bearbejde de mange indtryk de får i løbet af en dag. Ligesom sund og nærende kost er en afgørende forudsætning for barnets fysiske og psykiske sundhed er søvn og et godt søvnmønster det også.

I vuggestuen puttes børnene efter frokost ca. 11.45-12:00. Vuggestuebørnene puttes i vores krybberum. Det samme sker i børnehavegrupperne, hvor et legerum forvandles til et roligt og trygt hvilested, hvor alle børn er med til en guidet børnemeditation, der varer ca. 40 min. Her er det både de små børnehavebørn (2-4 år) der har brug for at sove og de store børnehavebørn der hviler og sover hvis behov.

Fra Vibeke Manniche, læge, pH.d. som har forsket i søvnens betydning for børns trivsel, udvikling og sundhed, ved vi følgende:

 • Der er 3 søvnfaser, let søvn dyb søvn og drømmesøvn. Dette gælder også for luren i institutionen.
 • Søvn der ikke bliver afbrudt fremmer trivsel, udvikling og sundhed.
 • Under søvnen systematiserer og bearbejder hjernen det oplevede. Det sænker stressniveauet og styrker barnets immunforsvar. Barnets hjerne kan derfor også lagre eftermiddagens oplevelser.
 • En middagslur, hvor barnet vågner når det er udhvilet giver bedre nattesøvn.
 • Barnet kan ikke sove på forskud, og det at vække et barn, der sover lur kan være grunden til et usundt søvnmønster.
 • Børn kan ikke sove for meget.
 • Børn der er veludhvilet har større overskud, er mere selvhjulpne og har færre konflikter.

”At bede dagpasningen om at vække børnene midt i en nødvendig middagslur kan på mange måder sammenlignes med at forældrene bad personalet om, at give barnet halvt så meget mad, som det har brug for. Eller slet ingen.” Vibeke Manniche. Derfor vækker vi ikke sovende børn.